Members Of Management

NamePosition
Mr. Gurdavinder Singh Bhalla Chairman Ambala City
Mr.B.S SainiDirector
Mr. Bikram SinghPrincipal(Hon.Secretary)
Mr.Ajit Singh NarangSen.Vice Chairman
Mr.Karam SinghCashier
Mr.Gurnam SinghMember(Vill-Dalla)
Mrs.Urmila DeviMember(Vill-Dalla)
Mr.Som DuttPrincipal(K.V-1 Jalandhar)
Mrs.Sirjana SanghaPrincipal(K.V-3 Jalandhar)
Mrs.Jasvir KaurMember(Other School Teacher)
Mr.Sukhdev SinghMember(Other School Teacher)
Mr.Balwinder SinghMember(Parents)
Mr.Jatinder VirdiMember(Parents)
Mrs.Pardeep KaurMember(School Teacher)
Mr.D.N.DasMember (School Teacher)
SCHOOL COORDINATORS
Mrs. Pardeep KaurSchool Coordinator
Mrs.Harjit kaurPunjabi
Mrs.Gurminder GillScience
Mrs.Ranjit kaurMath
Mrs.Nandini JoshiHindi
Mr. Sarwan SinghAthletic Coach
Mr.Bhajan Singh BhardwajSmart Classes